ancientsites.net

พระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์

ต้นกำเนิดของพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์มีการก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2258 โดยพระมหากษัตริย์รามาธิบดีที่ 1 หรือพระนาคราชสุริยาวาส ของอาณาจักรอยุธยา ตั้งองค์พระเจดีย์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานและความเคารพองค์พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของพระพุทธศาสนา. องค์พระเจดีย์นี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงราว 50 กิโลเมตรเท่านั้น และเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครและปราการ

ประวัติความเป็นมาพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทย มีลักษณะเป็นเจดีย์ประฆังคว่ำปากผาย หรือที่เรียกว่า “เจดีย์เป็นระฆัง” มหึมา สร้างด้วยโครงสร้างไม้ซุงรัดด้วยโซ่เส้นมหึมา และ ปูนประดับด้วยกระเบื้องปูทับ พระปฐมเจดีย์มีส่วนที่ประดับด้วยวิหาร 4 ทิศกำแพงแก้ว 2 ชั้น และ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ภายใน องค์พระปฐมเจดีย์นี้เป็นสถานที่สำคัญในการปฏิบัติธรรม และ เป็นที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนจะเดินทางมาเยี่ยมชมทำบุญกันอย่างสม่ำเสมอ  

ตำนาน พระปฐมเจดีย์

เรื่องราวและประวัติของพระปฐมเจดีย์มีหลายเวอร์ชัน และ ตำนานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประวัติความเป็นมาของเจดีย์นี้ ตำนานหนึ่งเล่าว่า เจดีย์เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อล้างบาปของผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นบิดา และ ยายของพญากง ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้ ตามตำนานนี้ พญากงต้องเอาลูกพญาพานมาให้ผู้อื่นฆ่า เพราะคำทำนายว่าลูกจะฆ่าพ่อ และพญากงยังมีแผนที่จะเอายายของเขามาทำเมียด้วย

แต่ถูกเทวดาป้องกันไว้ พญากงถูกแปลงร่างเป็นแมวมาขวางทาง และ ถูกบอกว่ายายของเขาเป็นแม่ของตน ผู้นี้ต้องอธิษฐาน และ ขอให้น้ำนมไหลออกมา เมื่อเรื่องนี้เป็นจริง พญากงเสียใจ และ โกรธยายว่าทำไมไม่เล่าความจริง จึงฆ่ายายด้วย เมื่อได้สติรู้สำนึก พญากงต้องสร้างเจดีย์สูงเท่ากับนกเขาเหินเป็นการล้างบาปของตน และ ครอบครัว  

ความสำคัญของพระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์มีความสำคัญทางศาสนา และ วัฒนธรรมอย่างมากในประเทศไทย พระปฐมเจดีย์เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญ และ มีความศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย มีทั้งเรื่องราว  ตำนานเกี่ยวกับการสร้างและประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม พระปฐมเจดีย์เป็นที่เคารพสักการบูชาของผู้นับถือศาสนาพุทธทั่วไป และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศไทย

เทศกาลและการสักการบูชา

พระปฐมเจดีย์ 1

เทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์เกิดขึ้นในช่วงเดือน 12 ของปฏิทินไทย เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนจะมาสักการบูชาและ ทำบุญที่พระปฐมเจดีย์ ประกอบด้วยงานทางศาสนา การทำบุญ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระปฐมเจดีย์ 

พระพุทธรูปที่อยู่ในพระปฐมเจดีย์จะถูกนำออกมาเพื่อทำบุญ ผู้ศรัทธาจะนำดอกไม้ ธูป และวัตถุอื่น ๆ มาวางที่พระพุทธรูป เป็นการแสดงความเคารพ และ ความสำคัญของพระพุทธรูปในการปฏิบัติธรรม  

  • อธิษฐานธรรม ผู้ศรัทธาจะทำการอธิษฐานธรรมหรืออ่านคำสวดเพื่อแสดงความเคารพและสานธรรมะต่อพระพุทธรูปและพุทธศาสนา  
  • การทำบุญ ผู้ศรัทธาจะทำบุญเพื่อส่งเสริมคุณค่าในการให้แก่พระพุทธรูป และ พุทธศาสนา มักจะมีการทำบุญทานอาหารสังสรรค์ การบริจาคเงินหรือวัตถุมงคลเพื่อสนับสนุนวัด  
  • กิจกรรมทางศาสนาอื่น ๆ เทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ยังมีกิจกรรมทางศาสนาอื่น ๆ เช่น การฟังธรรมะจากพระสงฆ์ การทำบุญทานเครื่องนมัสการ และการร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา  

ความสำคัญของการสักการบูชาที่พระปฐมเจดีย์

  • เชื่อมโยงกับศาสนาและวัฒนธรรม เทศกาลและการสักการบูชาที่พระปฐมเจดีย์เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมพุทธในประเทศไทย มีความหมายอย่างมากในการเชื่อมโยงผู้ศรัทธากับศาสนาและแนวคิดธรรมที่สอนในพุทธศาสนา  
  • บุญคุณและความเมตตา การทำบุญและสักการบูชาเป็นการแสดงความเมตตาและความเคารพต่อพระพุทธรูปและพระธรรม การทำบุญช่วยส่งเสริมคุณค่าและความสุขในชีวิต  
  • การเชื่อมโยงชุมชน เทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์เป็นเวลาที่ชาวพุทธจะรวมตัวกันเพื่อทำบุญและสักการบูชา การร่วมกิจกรรมนี้เสริมสร้างความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งในชุมชน 

บทบาทในประวัติศาสตร์ไทย

พระปฐมเจดีย์มีบทบาทที่สำคัญในการเป็นเครื่องหมายและที่ประดิษฐานที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของไทย รวมถึงมีบทบาทในการเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและ วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น และ ประเทศชาติ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม :: ancientsites

โพสที่เกี่ยวข้อง