ancientsites.net

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย1

ประวัติความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็น เมืองโบราณ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน สันนิษฐานว่าก่อตั้งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 12 โดย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ กษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากใน สมัยสุโขทัย เคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศาสนา และ การค้าขายที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย

ความสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย3

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น เมืองหลวง เก่าของอาณาจักร สุโขทัย ป็นแหล่งรวม โบราณสถาน และ ศิลปวัตถุ ที่สำคัญมากมาย เช่น วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดช้างล้อม เป็นต้น โบราณสถานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง อารยธรรม และ วัฒนธรรม อันรุ่งเรืองของประเทศไทยในสมัยสุโขทัย

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมีโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย ดังนี้

 • วัดเจดีย์เจ็ดแถว
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 • วัดช้างล้อม
 • วัดนางพญา
 • วัดชมชื่น
 • กำแพงเมือง
 • คูเมือง
 • อาคารพิพิธภัณฑ์คลุมเตาทุเรียง โครงการอนุรักษ์เตาสังคโลก

 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย4

การอนุรักษ์และการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก ทางวัฒนธรรมโดย องค์การยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2534 กรมศิลปากร จึงมีการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูโบราณสถานต่างๆ ภายในอุทยานฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น การบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ และ การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับคุณค่าของอุทยานฯ

กิจกรรมที่น่าสนใจในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

นอกจากการ เที่ยวชมโบราณสถาน ต่างๆ แล้ว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การเดินป่า ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโบราณ การชมการแสดงพื้นบ้าน และ การฝึกอบรมการทำ เครื่องถ้วยสังคโลก ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ ที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น นี่คือบางกิจกรรมที่คุณอาจสนใจ

 • การเดินป่า: อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมีเส้นทางเดินป่าที่สามารถเข้าร่วมได้ เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติและชมความงดงามของพื้นที่รอบๆ โบราณสถานแห่งนี้  
 • ชมวิวทิวทัศน์: คุณสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโบราณได้จากบริเวณอุทยาน ซึ่งจะทำให้คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศและความสวยงามของพื้นที่นี้  
 • การแสดงพื้นบ้าน: บางครั้งอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอาจจัดการแสดงนิทรรศการหรือการแสดงสดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันในยุคโบราณ  
 • การฝึกอบรมการทำเครื่องถ้วยสังคโลก: นี่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสมาธิและการทำศิลปะ เครื่องถ้วยสังคโลก ที่เป็นศิลปะการทำสิ่งของที่มีความเชื่อมโยงกับศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศไทย  
 • กิจกรรมนันทนาการต่างๆ: อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอาจจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการแข่งเรือนบังสกุล เกมแข่งขันเด็กดำบรรพ์ หรือกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานและเพลิดเพลิน  
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย2
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย5

ควรตรวจสอบกับทางอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีสำหรับการเยี่ยมชมในช่วงเวลาที่คุณจะเข้าไปเยือน ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงในแต่ละครั้งได้

ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์คืออะไร
ประวัติศาสตร์ มีความสําคัญอย่างไร
ประวัติศาสตร์คือ
วิชา ประวัติศาสตร์
ทำไมต้องเรียนประวัติศาสตร์
การศึกษาประวัติศาสตร์
เรื่องประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์หมายถึง
ประโยชน์ของประวัติศาสตร์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม :: ancientsites
อ่านบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ที่นี้ ::  วัดราชบูรณะ

โพสที่เกี่ยวข้อง