ancientsites.net

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ประวัติความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นเมืองเก่าของอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1781 โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัยมีอายุยาวนานกว่า 300 ปี สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 1991 เมื่อถูกอาณาจักรอยุธยายึดครอง  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีโบราณสถานมากมายที่มีอายุหลายร้อยปี โบราณสถานเหล่านี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรสุโขทัยซึ่ง

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกที่ตั้งอยู่ในสุโขทัย ประเทศไทย เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่แสดงซากปรักหักพังของเมืองสุโขทัยโบราณ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 และ 14

อุทยานมีพื้นที่ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร และแบ่งออกเป็น ห้าโซนหลัก โซนกลาง โซนเหนือ โซนตะวันตก โซนใต้ และโซนตะวันออก แต่ละโซนประกอบด้วยซากปรักหักพัง วัดวาอาราม และสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรุ่งโรจน์และความยิ่งใหญ่ของสมัยสุโขทัย

สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นบางแห่งภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้แก่

 1. วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในอุทยาน มีเจดีย์องค์กลางล้อมรอบด้วยเจดีย์ขนาดเล็กและพระพุทธรูป
 2. วัดศรีสวาย เป็นที่รู้จักจากสถาปัตยกรรมสไตล์เขมรที่โดดเด่น วัดนี้เดิมเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูก่อนที่จะถูกดัดแปลงเป็นวัดในศาสนาพุทธ
 3. วัดศรีชุม วัดนี้มีชื่อเสียงในด้านพระพุทธรูปปางนั่งขนาดใหญ่ที่เรียกว่าพระอาจารย์ ภาพถูกเก็บไว้ในห้องแคบๆ และผู้เข้าชมสามารถเข้าไปดูใกล้ๆ ได้
 4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ตั้งอยู่นอกอุทยาน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงโบราณวัตถุและประติมากรรมจากสมัยสุโขทัย ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาค

โบราณสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย1

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีโบราณสถานมากมายที่มีอายุหลายร้อยปี โบราณสถานเหล่านี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรสุโขทัย โบราณสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้แก่

 • วัดมหาธาตุ
 • วัดศรีชุม
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 • วัดพระพายหลวง
 • วัดตระพังทอง
 • วัดตระพังเงิน
 • วัดศรีสวาย
 • วัดช้างล้อม
 • วัดเจดีย์สูง
 • วัดเจดีย์งาม

กิจกรรมที่สามารถทำได้ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมไทย ที่นี่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรสุโขทัย และ ชมโบราณสถานที่สวยงามมากมาย กิจกรรมที่สามารถทำได้ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้แก่

 • เดินชมโบราณสถาน
 • ศึกษาประวัติศาสตร์
 • ถ่ายภาพ
 • ไหว้พระ
 • ทำบุญ
 • พักผ่อนหย่อนใจ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย เช่น

 • อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
 • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
 • หมู่บ้านม้งสะเก็ด
 • น้ำตกแม่เย็น
 • ตลาดสดเมืองเก่าสุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดหากคุณมาเยือนจังหวัดสุโขทัย ที่นี่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ชมโบราณสถานที่สวยงามมากมาย และสัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสุโขทัย

วิธีการเดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย ห่างจากตัวเมืองสุโขทัยประมาณ 5 กิโลเมตร การเดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และ รถตู้

 หน้าที่ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

    1. ทำนุบำรุง รักษา โบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์
    2. พัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ และ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักฐานทางโบราณคดี และ ประวัติศาสตร์
    3. ให้บริการการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
    4. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชน
    5. การให้บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชนในการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งงานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    6. บริหารจัดการ และจัดหาผลประโยชน์ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ที่ไม่ขัดกับข้อมูลทางวิชาการและหลักการอนุรักษ์โบราณสถาน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม :: ancientsites

โพสที่เกี่ยวข้อง