ancientsites.net

วัดกุฎีดาว

วัดกุฎีดาว1

วัดกุฎีดาว 

ประวัติความเป็นมาของวัดกุฎีดาว

ประวัติความเป็นมาของวัดกุฎีดาว เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางทิศตะวันออก ในตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด บ้างสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระยาธรรมิกราช พระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง ส่วนในคำให้การขุนหลวงหาวัด กล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ

วัดกุฎีดาว2

ตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์

ตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์ เป็นตำนานที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับวัดกุฎีดาว เล่าว่าในอดีตมีชายคนหนึ่งชื่อปู่โสม ได้เก็บสมบัติไว้มากมายภายในวัดกุฎีดาว เมื่อปู่โสมเสียชีวิตลง วิญญาณของปู่โสมก็ยังคงเฝ้าสมบัติอยู่ โดยปรากฏตัวให้เห็นเป็นเงาร่างชายชราแก่ๆ สวมชุดขาว สวมหมวกทรงสูง ถือไม้เท้า

วัดกุฎีดาว3

ตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์ยังเล่าว่า มีผู้คนมากมายที่พยายามขุดหาสมบัติของปู่โสม แต่กลับประสบกับเหตุการณ์อาถรรพ์ต่างๆ เช่น เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต บางคนก็เจอกับวิญญาณของปู่โสมที่เฝ้าสมบัติอยู่ จนทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปขุดหาสมบัติที่วัดกุฎีดาวอีกเลย

โบราณสถานภายในวัดกุฎีดาว

วัดกุฎีดาว4

โบราณสถานภายในวัดกุฎีดาว เป็นวัดที่มีโบราณสถานที่สวยงามและทรงคุณค่า ประกอบด้วย

    • พระอุโบสถ มีลักษณะเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่บนฐานบัวลูกฟัก ด้านหน้ามีมุขยื่นออกมา หน้าบันเป็นปูนปั้นลายเทพพนม
    • เจดีย์ประธาน มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลม ตั้งอยู่บนฐานบัวลูกฟัก องค์ระฆังประดับด้วยลวดลายปูนปั้น
    • เจดีย์ราย ตั้งอยู่รอบพระอุโบสถ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง
    • ตำหนักกำมะเลียน ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ มีลักษณะเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 ชั้น หลังคาเป็นทรงจั่ว ผนังชั้นบนเจาะเป็นช่องโค้งรูปกลีบบัว
    • ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของวัดกุฎีดาว

วัดกุฎีดาวเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย และเคยเป็นวัดหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏหลักฐานว่าสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงนิมนต์พระราชาคณะ 5 รูป มาช่วยเจรจาประนีประนอมกับเจ้าสามกรม

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

วัดกุฎีดาว5

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในปัจจุบัน วัดกุฎีดาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโบราณสถานภายในวัดและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์ได้

วัดกุฎีดาว

โบราณสถานเก่าแก่

ตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์

ปู่โสมเฝ้าทรัพย์

พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมัยอยุธยาตอนปลาย

ภาพเก่าโบราณสถาน

รูปภาพโบราณสถาน

วัดสวย

วัดที่มีโบราณสถาน

พระอุโบสถ

เจดีย์พระประธาน

เจดีย์ราย

 ตำหนักกำมะเลียน 

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

โบราณสถานที่สวยงาม

วิญญาณของปู่โสม

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

วัดเก่าอยุธยา

อยุธยา

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม :: ancientsites
อ่านบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ที่นี้ :: ปราสาทพิมาย

โพสที่เกี่ยวข้อง